Głównej zawartości

W dniu 07.03.2018 r. w Zespole Szkół Nr 5 odbył się XII Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół gimnazjalnych.

W konkursie przygotowanym przez nauczycieli ZS nr 5 -   Arkadiusza Zielińskiego, Krzysztofa Bielskiego, Arkadiusza Popiołka, udział wzięły trzyosobowe drużyny reprezentujące:
- Szkołę Podstawową nr 11 w Stargardzie;
- Szkołę Podstawową w Starej Dąbrowie;
- Szkołę Podstawową nr 10 w Stargardzie;
- Gimnazjum Gminy Stargard;
- Szkołę Podstawową w Chociwlu;
- Szkołę Podstawową w Marianowie.

Turniej miał na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania uczestników ruchu drogowego oraz  rozpowszechnianie wiedzy z zakresu budowy i diagnostyki pojazdów samochodowych oraz historii polskiej motoryzacji.
W ramach turnieju młodzież rozwiązywała test, a także rozpoznawała części samochodowe oraz określała ich zastosowanie.

W przerwie konkursu uczniowie obejrzeli pokaz udzielania pierwszej pomocy zorganizowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 z opiekunką Panią Krystyną Kurek.

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową w Chociwlu. Opiekunem najlepszej drużyny był Pan Waldemar Ślusarczyk. Dużą znajomością zagadnień wykazali się zawodnicy wszystkich drużyn.

Zaproszeni goście: Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Jerzy Hernet wraz z zastępcą Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Panią Magdaleną Kukulak oraz Dyrektorem Szkoły Panią Jolantą Kawszyn wręczyli puchary i nagrody uczestnikom turnieju.